Prologu

Nov 6, 2010 by

Kienet id-drawwa li l-artisti jiddjalogaw dirett ma l-udjenza. B’dan il-mod, l-udjenza kienu jħossu li qed jipparteċipaw fil-wirja l-istess bħall-artisti...

Aqra iktar

Daħla

Nov 6, 2010 by

Minn Tony Cassar Darien
Meta qrajt il-ktieb ta’ Josephine Mahoney stħajjiltni Daniel Boone, l-esploratur Amerikan illi wara ...

Aqra iktar

L-Ewwel Att

Nov 6, 2010 by

Mill-‘Ktieb ta’ Għada’ li fiħ il-Prof. Ġużè Aquilina kiteb dwar il-palk Malti minn Londra fl-1938 jgħid hekk: “ f’ħaġa waħda għadna ...

Aqra iktar

It-Tieni Att

Nov 6, 2010 by

Ta min isemmi wkoll li kien f’dan iż-żmien, wara l-1957 li f’Malta bdejna naraw it-televiżżjoni mill-Italja. Dan kien fattur biex il-gosti tal-Maltin ...

Aqra iktar

It-Tielet Att

Nov 6, 2010 by

… Uliedi bdew jikbru u kellhom ħtieġa ta’ aktar attenzjoni. Għall-ewwel darba mpjegajt ruħi bħala miżżewġa, kont naħdem bix-xift, ix-xogħol ...

Aqra iktar

Ir-Raba Att

Nov 6, 2010 by

Kont għamilt il-kuraġġ u erġajt tlajt fuq il-palk wara t-telfa ta’ żewġi Gaetano. Ix-Xogħol reġa qabad ġmielu. Dan kien li xtaqt jien ...

Aqra iktar

Il-Hames Att

Nov 6, 2010 by

Matul dawn l-għaxar snin ħajti ħadet xejra oħra. Fl-1992 għalaqt 60 sena, allura sirt pensjonanta. Silta minn ittra ta’ ringrazzjament li rċevejt ...

Aqra iktar

Epilogu

Nov 6, 2010 by

Kif forsi qed tinnutaw, id-drama f’pajjiżna għamlet passi ta’ ġgant minn meta bdejt jien fl-aħħar tal-Erbgħinijiet sal-bidu tas-snin Elfejn ...

Aqra iktar