Dedika

Dedika

Dedika b’apprezzament lil maħbub żewġi Gaetano Farrugia tal-għajnuna kbira li tani tul il-karriera tiegħi, u mhux inqas lill-għeżież uliedi Jennifer u Patriċk u l-familji tagħhom ta kemm fehmuni, meta kelli kontra qalbi niddedika bosta sigħat għal din il-karriera.
 
Radd il-ħajr: Nixtieq nibda billi nrodd ħajr lil George Peresso li kien l-ewwel wieħed li webbilni biex nibda dawn it-tifkiriet.
 
Ħajr ukoll lil: Charles Flores, Tony Cassar Darien, Patri Norbert Ellul Vincenti OFM, Antoine Ellul, Anthony Parnis, Joe Fenech, Joan Micallef, Pawlu Aquilina, Charles Johnson, Charles Clews, Alfred George Miceli, Simon Cusens, Pawlu Mizzi, Edmea Baldacchino, Salvinu Lombardi, Paul P.Borg, l-Enġ. Albert Balzan, Winston L.Zammit, il-Prof. Ġ.Aquilina, J.Cassar Pullicino, Joe Borg, Pawlu Mifsud flimkien ma’ l-ex-kollegi tal-PBS li kollha b’xi mod għenu biex ġbart dan it-tagħrif.
 
Fl-aħħarnett ħajr lil oħti, Lina Brockdorff ta’ l-inkuraġġiment li tatni.
 
Grazzi
 
Josephine